UMG 96S

Instrument de măsurare universal cu interfaţă şi elemente de câmp.Prezentare generală

UMG 96S este un instrument de măsură potrivit pentru

măsurare, înregistrare și monitorizare parametri electrici

(True-RMS) în rețele de joasa și medie tensiune.


Una din caracteristicile acestui instrument de măsură este

construcția compactă (96 x 96 mm) și măsurarea armonicilor

de curenți și tensiuni în fiecare conductor.


Pentru a realiza diversitatea funcțională a instrumentului de

măsură veți avea nevoie de 15 unități analogice precum un

ampermetru, un voltmetru, comutator voltmetru, aparat

pentru măsurarea puterii (kW, kVA, kvar, cos fi), aparat

pentru măsurarea energiei active (kWh, kVARh), analizor

de armonici și convertor de măsurare. Aceasta înseamnă

ca planificarea, instalarea, cablare și depozitarea sunt

reduse pentru UMG 96S în comparație cu instrumentele

de măsură analogice. 
Notă!

UMG 96S va ieşi din fabricație cu excepția

codurilor 52.13.001 și 52.13.017.

Aparatul succesor disponibil... Click aici!

 


next

UMG96S a fost proiectat pentru instalaţii fixe în panouri, de măsurare tensiune, curent, putere, etc. în aparataj de joasă tensiune. Măsurare în sisteme trifazate având conductor neutru (reţele TN TT). *** Avantajele instrumentului de măsurare UMG 96S sunt costurile reduse şi eforturile de cablare mai mici comparativ cu instrumentele de măsurare analogice. *** Pentru detalii suplimentare consultaţi documentaţia din secţiunea 'Download'. ***